ORTOPEDICKÉ MATRACE     RELAXPUR®     

Vďaka konzistencii a elasticite matrac poskytuje:

► trvale správnu  polohu  počas  spánku bez toho, aby  bolo  zmenené fyziologické zakrivenie  chrbtice.
► zabraňuje výskytu bolestivých  pokrivení  chrbtice, ktoré vznikajú používaním matracov neprimerane 
     poddajnou štruktúrou.
► používanie tohto ortopedického matraca prispieva počas spánku k progresívnemu vyrovnávaniu chýb
    zlého držania tela, ktoré si sám človek privoláva počas dňa.
► prijíma a  odvádza vlhkosť,  čím Vám poskytuje dokonalý  pocit suchého pohodlia  počas celej  noci a
     celého Vášho spánku.
► je termoregulačný, drží telesné teplo počas niekoľkých hodín.
► prevencia pri skolióze, deformácii chrbtice.

1. NÁVOD NA POUŽITIE – POKYNY NA ČISTENIE A ÚDRŽBU:

Pre zaistenie dlhodobej životnosti a správnej funkcie matracov RELAXPUR®:

Je nutné uloženie matraca v posteli s rovným (netvarovaným) alebo lamelovým roštom a bočnými stranami do výšky minimálne 2/3 matraca a zabezpečiť dostatočné vetranie na minimálne 50% plochy, aby sa predišlo možnej deformácii výrobku a hromadenia vlhkosti v matraci, ktorá znižuje elasticitu a životnosť matraca.

► Špecifická vôňa spojená s výrobou matraca môže trvať niekoľko dní po rozbalení matraca. Táto vôňa je úplne netoxická a stratí sa po niekoľkých dňoch používania matraca. PO ROZBALENÍ NECHAŤ ODVETRAŤ!!! (len pri lepenej vrstve jadra matraca)

► Jedenkrát za 3 až 4 týždne matrac vystaviť prúdeniu vzduchu – zaistiť jeho prevzdušnenie a dokonalé prevetranie (čas tohto úkonu sa skracuje alebo predlžuje podľa intenzity potenia užívateľa a percentuálnej výšky vlhkosti v mieste používania).

► Pri vyššej miere potenia užívateľa a zvýšenej vlhkosti v miestnosti (hlavne v zimnom období) používať vrchný chránič matraca.

► Jedenkrát za mesiac otočiť matrac vertikálne o 180º stupňov na druhú stranu a následne za mesiac horizontálne o 180º stupňov.

Pravidelné otáčanie matraca zabezpečuje lepšie odvetranie vlhkosti a predlžuje jeho životnosť.

► Nepoužívať pre vyššiu hmotnosť užívateľa ako je maximálna ortopedická záťaž pre daný typ matraca.

► Usadený prach a nečistoty na povrchu matraca vysať z lôžkoviny vysávačom.

► Matrac sa nesmie vystavovať prudkému slnečnému žiareniu!

► a) Nesmie sa prať (náplň matraca), poťah - odnímateľná časť - pranie do 60°C.

b) Nesmie sa bieliť.

c) Nesmie sa žehliť.

d) Môže sa čistiť všetkými obvykle používanými rozpúšťadlami a postupmi.

e) Odnímateľná časť sa môže sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote sušenia.

► Tolerancia rozmerov (s poťahom): ±1,5% na dĺžku, ±1,5% na šírku , ±2,5% na výšku

► Bežnú údržbu prevádzajte podľa priložených piktogramov, či pracích symbolov (viď. etiketa)


2.  ZLOŽENIE ORTOPEDICKÉHO MATRACA:

POŤAH:        
FRESCH - 100% PES (polyester) – úplet 200g/m2
  MICRO - 100% PES (polyester) – micro 85g/m2
  - 100%  PES(polyester) 3D termovlákno 100-200g/m2
  - 100% PP(polypropylen) netkaná textília 17g/m2
  - zónové prešitie stabilizuje 3D termovlákno
NÁPLŇ(JADRO): - 100% PUR  elastická pena podľa typu matraca :
♦ štandardná pena  T2538   nižšia hustota 25kg/m3/ stredná tvrdosť 3
    záťaž do 70 kg
♦ štandardná pena  T2842 / T3042   stredná hustota 28-30kg/m3 / vyššia tvrdosť 4
    záťaž do 90kg
♦ štandardná pena  T3546   vysoká  hustota 35kg/m3 / vysoká tvrdosť 4-5
    záťaž do 120 kg
♦ studená pena HR3038 –  stredná hustota 30kg/m3 / stredná tvrdosť  3 « komforná pena »
  –  typ modernej vysoko kvalitnej peny pre zdravý spánok
    otvorená štruktúra, vysoká elasticita a priedušnosť
    lepšie sa prispôsobuje, odolná voči deformácii
  –  záťaž do 100 kg
♦ studená pena HR3537    vyššia hustota 35kg/m3 / stredná tvrdosť  3 « komforná pena »
  –  typ modernej vysoko kvalitnej peny pre zdravý spánok
  –  otvorená štruktúra, vysoká elasticita a priedušnosť
  –  lepšie sa prispôsobuje, odolná voči deformácii
  –  záťaž do 120 kg
♦ studená pena HR4037   vysoká  hustota 40kg/m3 / stredná tvrdosť 3 « komforná pena »
    typ modernej vysoko kvalitnej peny pre zdravý spánok
    otvorená štruktúra, vysoká elasticita a priedušnosť
    lepšie sa prispôsobuje, odolná voči deformácii
    záťaž do 130 kg
♦ visco pena V4012 / V5018   vysoká hustota 50kg/m3 / mäkká tvrdosť 2 « pamäťová pena »
    typ modernej termo citlivej peny pre zdravý spánok
    pamäťová pena, lepšie sa prispôsobuje telu v závislosti od teploty
    záťaž do 110 kg
♦ recyklovaná pena RE-80

  vysoká hustota 80kg/m3 / cenová dostupnosť« drvená PUR pena »

    drvená, tlakom a pojidlom spájaná pena vysokej hustoty

3. ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

Kupujúcemu vzniká zákonný nárok voči predávajúcemu na odstránenie prípadných vád tovaru podľa týchto podmienok:

 1. Pri uplatňovaní reklamácie v čase záručnej doby je potrebné predložiť spolu s reklamovaným tovarom platne vyplnený záručný list a doklad o zaplatení.
 2. V priebehu záručnej doby odstráni výrobca/dodávateľ prípadné chyby vzniknuté pri výrobe alebo chybou materiálu, a to bezplatne.
 3. Odstránením vady nevzniká kupujúcemu nárok na zníženie ceny alebo na zrušenie kúpnej zmluvy.
 4. V prípade výmeny reklamovaného výrobku špeciálnych a neštandardných rozmerov trvá výmena výrobku za nový 4 - 6 týždňov, a to z dôvodu objednávania výrobkov u výrobcu.
 5. Záruka sa nevzťahuje na farebné rozdiely a pach výrobku.
 6. Záruka sa nevzťahuje na vady výrobku pri nedodržaní predpísaného zaobchádzania a pri násilnom poškodení výrobku.
 7. Zjavné vady výrobku je nutné reklamovať ihneď pri prevzatí výrobku.
 8. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar čo najskôr po jeho prevzatí a bezpodmienečne dodržiavať návod na použitie.
 9. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté prirodzeným starnutím, opotrebovaním, nevhodným uložením (uloženie matraca na nesprávny typ podložky bez otvorov alebo medzier -  rošt), ošetrovaním, neopatrnou dopravou a manipuláciou, zlým zaobchádzaním, alebo používaním k inému účelu, než účelu stálemu, ku ktorému je tovar určený.
 10. Záruka sa nevzťahuje na vady výrobku, ktoré vzniknú v dôsledku neodbornej opravy inou osobou.
 11. Záruka sa nevzťahuje na vady výrobku, ktoré vzniknú v dôsledku užívania osobou, ktorá má vyššiu hmotnosť ako je uvádzaná max. ortopedická záťaž matraca.
 12. Záruka sa nevzťahuje na vznik plesne, ktorá je zapríčinená hromadením vlhkosti a nedostatočným vetraním matraca.
 13. Záruka sa nevzťahuje na zmeny vlastností výrobku, ktoré vznikli v priebehu užívania v dôsledku bežného opotrebenia, či prirodzených zmien vlastností materiálu.
 14. Pod bežným opotrebovaním sa rozumie zmena farby použitých materiálov, ktorá môže byť spôsobená atmosférickými vplyvmi( napr. svetlom a podob. ..., opotrebovanie poťahu (napr. zvlnenie materiálu, zmena rozmerov, vznik hrčiek), čiastočné zmäknutie použitých (výplňových) materiálov, trvalá deformácia (preležanie, elasticita), ktorá nepresahuje 10% celkovej výšky matraca alebo chyby a nedostatky vzniknuté nedodržaním pravidiel a základov správneho používania a údržby uvedených v návode na používanie.
 15. Kupujúci je povinný reklamovať vzniknuté viditeľné chyby bezodkladne po ich vzniku pričom kupujúci nie je oprávnený tovar ďalej používať.
 16. Drobné, voľné vytiahnuté nite, poprípade nedošité a voľné prešitia nebránia bežnému užívaniu výrobku, nie sú dotknuté jej úžitkové vlastnosti a preto nie sú považované za chyby brániace užívaniu a rovnako ako prirodzené vytiahnutia poťahovej látky u lôžkovín po určitej dobe užívania, sú výslovne zo záruky vylúčené.
 17. V prípade vykonanej záručnej opravy sa záruka na tovar predlžuje o lehotu, počas ktorej zákazník v dôsledku vykonávania opravy nemohol tovar riadne využívať.

  S.   Z hygienických dôvodov prijímame na reklamáciu iba čisté a riadne zabalené výrobky.

  T.   Záručné podmienky neplatia pre výrobky znečistené močom, krvou, plesňou a pod...


Záručná doba: poťah 2 roky , jadro 2 – 5 rokov podľa typu matraca

V rámci predlženej 3-5 ročnej záruky, to znamená po uplynutí 2 rokov Vám zabezpečíme výmenu alebo opravu penového PUR jadra(približne do 21 dní) , pričom zákazník uhrádza iba náklady na dopravu reklamovaného výrobku. Cena za dopravu pri oprave jadra bude účtovaná podľa aktuálneho cenníka kurierskych služieb Slovenskej pošty alebo GEIS.

Záruka sa vzťahuje na deformáciu, pružnosť a elasticitu výrobku!

Priemerná životnosť náplne(jadra PUR – hustota od 30kg/m3 a vyššie) je 5-20 rokov v závislosti od intenzity používania, starostlivosti  a fyzických dispozícií užívateľa.               

 


 

V prípade reklamácie alebo vrátenia tovaru vyplnite REKLAMAČNÝ FORMULÁR.

Reklamačný poriadok

v súlade so zák.č. 40/1964 Zb. , 513/1991 Zb. Obch. zákonník a 250/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov            

1. Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada, kupujúci (spotrebiteľ) má právo túto vadu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar kompletný, čistý v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný používať tovar len na určený účel a dodržiavať záručné podmienky a návod na používanie. Uplatnenie práva na reklamáciu sa vzťahuje len na vady nezavinené kupujúcim (spotrebiteľom).                                                                                                             

2. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Kupujúci uplatňuje reklamáciu vyplnením a odoslaním záručného listu na adresu Martin Gažák-RELAX, Rudolfa Jašíka 566/11, 02354 Turzovka alebo vyplnením reklamačného formulára na http://www.matrace-relaxpur.sk/reklamacny-formular, kde kupujúci na uplatnenie a posúdenie reklamácie vady na tovare uvedie:
• identifikačné údaje (Meno a Priezvisko), email, prípadne telefonický kontakt, dátum uplatnenia reklamácie a podpis
• číslo faktúry prípadne objednávky,
• názov tovaru a cenu s DPH,
• popísanie vady tovaru, prípadne ako došlo k vade tovaru,
• tovar musí byť v stave ako je uvedené v záručných podmienkach v bode 3 písmeno S.

3. Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia na tovare počas trvania záručnej doby nie však za vady, ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám nedodržaním návodu na použitie.
Kupujúcemu vzniká zákonný nárok voči predávajúcemu na odstránenie prípadných vád tovaru podľa záručných podmienok písmena A až T.

4. Záručná doba, lehoty pri uplatňovaní reklamácie

Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie z vád tovaru do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Spotrebiteľ má právo na uplatnenie reklamácie po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci, ak v záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Ak kupujúcemu vzniklo právo na reklamáciu vady tovaru, je reklamačný pracovník povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začína plynúť dňom doručenia reklamácie predávajúcemu. O vybavení reklamácie predávajúci písomnou formou doporučenej listovej zásielky oboznámi kupujúceho a ak je potrebné vyzve ho na prevzatie tovaru.

5. Vrátenie tovaru do 14 dní

Možnosť vrátenia tovaru do 14 kalendárnych dní bez udania dôvodu sa nepovažuje za reklamáciu. Nepoužitý tovar v pôvodnom obale môže kupujúci vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru s priložením originálu faktúry. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Po splnení uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti zaplatenú sumu v plnej výške prevodom na uvedený bankový účet alebo peňažným poukazom na adresu kupujúceho.

6. Práva kupujúceho

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo pri odstrániteľných vadách uplatnených v záručnej dobe, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád má kupujúci (spotrebiteľ) právo:
• na výmenu veci, alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

Právo na výber možností má kupujúci (spotrebiteľ).

Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 2 predchádzajúce opravy rovnakej vady), alebo pre väčší počet vád (najmenej 3 rôzne odstrániteľné vady) nemôže byť tovar riadne používaný vzniká právo kupujúceho (spotrebiteľa) na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť má kupujúci (spotrebiteľ) aj v prípade, že oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Kupujúci (spotrebiteľ) môže pri vadách, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci požiadať o primeranú zľavu z ceny.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklamačný list č.............................

Dátum:............................................                                                                                          Dátum prijatia reklamácie:....................................

Odberateľ (Meno a Priezvisko): ..............................................................................................................................................................

 

Adresa:       ................................................................................................................................................................................................

 

Telefón:       ................................................email:   ........................................................

 

Názov tovaru:                   ...........................................................................................................................................................................

 

Zakúpený dňa:                  ...............................................................

 

Číslo faktúry:                    ............................................................... Číslo objednávky:..............................................................................

 

Dôvod reklamácie / popis chyby:............................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................................................

 

Chyba sa prejavuje:            * trvalo                       *o určitej dobe                                * náhodne                  *vrátenie tovaru do 14 dní

 

Návrh na vybavenie reklamácie:     ..........................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................................................

 

V prípade vrátenia peňazí poslať peniaze na číslo účtu: ................................................................./............

 

Reklamačný list vyhotovil:                                                                                                              pečiatka a podpis:

 

Spôsob vybavenia reklamácie: .................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

 

Dátum vybavenia reklamácie: .......................................         Vybavená reklamácia bola odoslaná / prevzal: ....................................

 

Tovar zašlite na adresu:              Martin Gažák-RELAX., Rudolfa Jašíka 566/11, 02354 Turzovka

 

Uplatnenie reklamácií:

 

Reklamačné konanie môže začať až po vyplnení tohto formulára. Tovar zasielajte čistý, mechanicky nepoškodený a riadne zabalený na uvedenú adresu – nie na dobierku! K zásielke je potrebné pribaliť kópiu faktúry a tento záručný list. K reklamácii je potrebné uviesť presný popis chýb a nedostatkov.

 

Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý! Tovar zaslaný bez reklamačného listu, alebo s nevyplneným reklamačným listom bude vrátený späť na náklady zákazníka.

*Nehodiace sa prečiarknite